כלים

משכנתא הינה הלוואה ארוכת טווח אשר מושפעת משיעורי ריבית ומדד משתנים. במעמד נטילת המשכנתא יש לבחון את החשיפה לשינויים בהחזר החודשי ולעשות ניהול סיכונים מקיף ככל האפשר על ידי עריכת סימולציות למצבים עתידיים משתנים.

להלן מספר כלים ראשוניים המאפשרים לקבל הערכה ראשונית לגבי יכולת נטילת המשכנתא עלויות עסקה וחישוב החזרים חודשיים.

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookEmail this to someonePin on Pinterest